Free Shipping over $299*

Cart

0

Shen Clinic, Herbs for Psoriasis (NIU PI XUAN ER HAO FANG) - 100 Grams

  • $102.00
  • $98.00
NIU PI XUAN ER HAO FANG Herbs for Psoriasis
Direction of use:

Supplement Facts:

TU FU LING (Rhizoma Smilacis Glabrae) 20%
YIN CHEN HAO (Herba Artemisiae Capillaris) 15%
SHENG DI HUANG (Radix Rehmanniae Glutinosae) 15%
JIN YIN HUA (Flos Lonicerae Japonicae) 10%
LIAN QIAO (FRUCTUS Forsythiae Suspensae) 10%
SHI GAO (Gypsum) 10%
PU GONG YIN (Herba Taraxaci Mongolici cum Radice) 5%
ZI HUA DI DING (Herba Violae cum Radice) 5%
SAN LENG (Rhizoma Sparganii) 5%
YE JU HUA (Flos Chrysanthemi Indici) 5%

Featured Brands

More Deals